Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI „produkt za grosz”

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest WARMAX Robert Warowny ul. Jelnicka 2 , 21-560 Międzyrzec Podlaski NIP 825-118-03-40 REGON 710498252.
 2. Akcja Promocyjna – jest zorganizowaną przez Organizatora promocją pod nazwą „produkt za grosz” na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem” ) określa zasady Akcji Promocyjnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Akcja Promocyjna jest prowadzona przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Akcja promocyjna organizowana jest w sklepie stacjonarnym WARMAX ul.Jelnicka 2 Międzyrzec Podlaski.
 6. Czas trwania Akcji Promocyjnej od 01.05.2018 do 31.12.2018 r. W terminie wskazanym w punkcie 6 Regulaminu, organizator przeprowadzi akcje promocyjną mają na celu uatrakcyjnienie zakupów.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn.

8.O wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator powiadomi na swojej stronie internetowej http://www.warmax.pl/  z dwu dniowym wyprzedzeniem.

9.Zakończenie Promocji nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników Promocji w okresie jej trwania.

 • 2

ZASADY PROMOCJI

 1. Akcja promocyjna uaktywni się w sytuacji, gdy Klient w okresie trwania Promocji wyda na dowolne towary kwotę 100zł brutto, otrzyma wówczas wybrany przez siebie jeden produkt za 1 grosz. Dostępne produkty do wyboru to : Coca cola 1l, ściereczki suche PLAK, scyzoryk wielofunkcyjny, Smarol Nano orlen 450g, Smarol uniwersalny eko orlen 150ml, Penetrol 2000 100ml.Towar za 1grosz dostępny do 31.12.2018 lub do wyczerpania zapasów.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Każdy Uczestnik poprzez udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
 4. Akcja Promocyjna nie łączy się z żadną inną promocją i obniżką ceny.
 • 3
  REKLAMACJE
 1. W przypadku zwrotu zakupionego towaru w Promocji, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu całego zestawu promocyjnego, tzw. towaru uprawniającego do zakupu towaru za jeden grosz oraz towaru kupionego za jeden grosz.
 • 4
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
Fatal error: Call to undefined function logo_slider() in /home/sniedkar/domains/warmax.pl/public_html/wp-content/themes/warmax/index.php on line 59